Programa PODEMOS

Inversió en ciència i en R+D+i responsable

Tornarem la inversió pública en R+D+i als nivells anteriors a la crisi i apostarem per tornar els objectius d’inversió en R+D+i nacionals a nivells europeus (2% del PIB). L’objectiu serà arribar al 2,7% de la inversió en R+D+i del total dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) en 2017, i el 3% en 2020.

Assegurarem que els préstecs de fons públics a empreses desenvolupadores d’ R+D+i s’utilitzen per a allò que inicialment s’idearen, i no com a subvencions encobertes, per a la qual cosa controlarem que els fons destinats a la inversió en I+D+I s’executen al 100% d’allò aprovat als PGE.