Programa PODEMOS

Investigació i docència flexibles i autònomes

Promourem una millora del sistema públic d’avaluació docent i investigadora que garanteixi la promoció de la innovació i l’autonomia a tots els nivells de la investigació i l’educació. Canviarem les antigues estructures jeràrquiques piramidals amb designacions (i destitucions) fetes per l’Estat i avançarem cap a una governabilitat basada en la meritocràcia, en la qual els responsables de la gestió hagin de rendir comptes sobre els seus resultats davant el Parlament, davant dels mateixos col·lectius gestionats i davant la societat en general.