Programa PODEMOS

Pla integral de lluita contra el frau

Engegarem un pla integral de lluita contra el frau que integri les següents actuacions: