Programa PODEMOS

Ampliació a deu anys del termini de prescripció dels delictes fiscals

Tipificació del delicte fiscal a partir de 50.000 euros defraudats. Rebaixarem i homogeneïtzarem la quantia per considerar objectivament la comissió d'un presumpte delicte fiscal amb les establertes respecte a les defraudacions als pressupostos de la Unió Europea i a la Seguretat Social en 50.000 euros, per a això ampliarem el termini de prescripció a deu anys i aplicarem les penes previstes actualment per al tipus agreujat quan l'import del defraudat superi els 120.000 euros.