Programa PODEMOS

Reforma de l’IRPF

Reformarem l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) amb l'ampliació del nombre i els tipus de trams en les rendes de més de 60.000 euros anuals: