Programa PODEMOS

Un impost de societats més senzill i transparent

Reformarem en profunditat l'impost de societats, i impulsarem la seva harmonització internacional per fer-ho molt senzill, transparent i amb uns tipus efectius realment propers als tipus nominals. Garantirem, a més, que es mantenen les diferències en funció de la grandària i del temps d'activitat de l'empresa, a diferència de la situació actual.