Programa PODEMOS

Compromís públic de no autoritzar instal·lacions de fracking

Adoptarem el compromís públic de no autoritzar instal·lacions de fractura hidràulica (fracking).