Programa PODEMOS

«Impost de solidaritat» a les entitats financeres privades amb caràcter extraordinari

Instaurarem un "impost de solidaritat" a les entitats financeres privades amb caràcter extraordinari amb la finalitat de recuperar de forma progressiva les quantitats que el sector ha rebut directament en forma d'ajudes públiques. Aquest impost serà extraordinari, s'aplicarà sobre els beneficis i tindrà un caràcter transitori durant una legislatura.