Programa PODEMOS

Avanç cap a l'impost sobre transaccions financeres

Legislarem de la manera més ambiciosa possible l'impost sobre transaccions financeres (TFF) per controlar, registrar i no incentivar les transaccions més especulatives. Ens comprometem al fet que, com a mínim, Espanya sigui pionera en la implantació de l'acord aconseguit en 2012 per onze països de la Unió Europea, que consisteix a aplicar un impost del 0,1% sobre la compra i la venda d'accions i bons, i un altre del 0,01% sobre els productes derivats. Aquest impost ho pagaran les entitats bancàries, gestors de fons d'alt risc i altres institucions financeres.