Programa PODEMOS

Acord pel finançament territorial

Durant la propera legislatura, impulsarem un nou acord de finançament territorial en el marc d'una reforma constitucional que reconegui la dimensió plurinacional del nostre Estat. Per a això, durem a terme un procés d'avaluació dels sistemes de finançament de les comunitats autònomes, amb la finalitat de promoure un consens sobre les reformes necessàries perquè millori la seva eficàcia quant al compliment efectiu dels principis d'autonomia, solidaritat interterritorial i lleialtat institucional, en el marc d'una Hisenda federal. Revisarem també la financiació de les hisendes locals i provincials per assegurar la seva capacitat d'atenció a les necessitats de la ciutadania.