Programa PODEMOS

Millora de la regulació del sistema financer

Promourem la separació de la banca minorista i la banca d'inversió. Aquesta separació en la línia de l'Informe Vickers, aprovat recentment en el Regne Unit, el Volcker Rule, a Estats Units, evitarà situacions de risc moral en les quals les activitats especulatives vinculades a la banca d'inversió poden amenaçar la solvència dels dipòsits minoristes i, amb això, exigir rescats públics a posteriori.

Realitzarem una auditoria independent de totes les entitats financeres que han rebut ajudes públiques per determinar les que ha d'assumir el sistema bancari privat. Establirem un organisme públic de caràcter estatal de protecció al consumidor bancari i es millorarà la protecció institucional d'aquest consumidor. Recolzarem formes de finançament alternatives, com les cooperatives de crèdit, l'anomenada banca ètica o el Crowdfunding. Plantejarem límits a la concentració de dipòsits, a la grandària dels bancs i a la concentració bancària. L'actual crisi econòmica ha produït una major concentració del sistema bancari. Certs bancs han experimentat un creixement excessiu i constitueixen un risc sistemàtic per a l'economia, per la qual cosa és necessari limitar el risc moral associat al fet que són "massa grans per fer fallida". Per a això, estudiarem la conveniència d'imposar límits a la concentració de dipòsits, préstecs o altres indicadors bancaris; en definitiva, a la grandària dels bancs.

Iniciarem la regulació de l'anomenada "banca en l'ombra". Adoptarem mesures per controlar i regular les activitats financeres fos de balanç a Espanya, que a més instin a fer el mateix als socis de l’Eurogrup. Aquestes activitats financeres fos de balanç permeten eludir la normativa bancària, transfereixen el risc de crèdit a tercers i produeixen un descontrolat nivell d’aturament. En aquest sentit, s'avançarà en la regulació pública de les titulacions i dels credit default swaps (CDS).