Programa PODEMOS

Eliminació del secret bancari privilegiat dels paradisos fiscals

Exigirem en els acords internacionals l'eliminació del secret bancari privilegiat dels paradisos fiscals, per afavorir la desaparició de l'extraterritorialitat i la deslocalització del capital financer.