Programa PODEMOS

Creació d'una agència europea de qualificació independent i pública

Recolzarem la creació d'una agència europea de qualificació, independent i pública. Aquesta mesura reduirà les possibilitats que les empreses de ràting continuïn subministrant informació asimètrica i enviant incentius erronis als inversors privats i públics, posant amb això en perill l’equilibri macroeconòmic.