Programa PODEMOS

Constitució d’una potent i eficaç banca pública a partir de les entitats nacionalitzades Bankia i Banco Mare Nostrum

Constituirem una potent i eficaç banca pública a partir de les entitats nacionalitzades Bankia i Banco Mare Nostrum, pel que renegociarem els termes del memoràndum d'enteniment signat amb la UE. Els criteris d'actuació de la banca pública han de ser diferents als de la privada. Encara que la rendibilitat serà un d'ells (perquè funcioni es forma sostenible), no serà l'únic i la banca pública estarà més orientades a finançar:

Per tot això, la banca pública tindrà dos grans eixos d’intervenció. El primer, basat en la banca d'inversió i desenvolupament, similar al model Kreditanstalt für Wiederaufbau alemany, que mobilitzi els recursos necessaris del canvi econòmic i productiu. El segon, sustentat en el desenvolupament d'una banca pública d'estalvi que permeti als dipositants tenir una banca segura i centrada en la protecció dels dipòsits i en l'atenció a les necessitats de finançament dels detallistes.