Programa PODEMOS

Realització d’una auditoria de costos de tot el sistema elèctric

Iniciarem una auditoria de costos de tot el sistema elèctric que determini les despeses reals de producció de l’electricitat amb cada tecnologia, així com les despeses associades als serveis de transport i distribució. Tanmateix, realitzarem una auditoria del deute associat al dèficit de tarifa.