Programa PODEMOS

Derogació de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola

Derogarem i retornarem al seu estat anterior l'article 135 de la Constitució Espanyola, modificat en 2011, durant el Govern del Partit Socialista Obrer Español (PSOE).