Programa PODEMOS

Reestructuració del deute públic

Reestructurarem el deute públic vinculat a les ajudes públiques al sector financer, el memoràndum d'enteniment i el rescat de la Unió Europea. En la devolució dels 60.000 milions d'euros prestats pel Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) a Espanya en l’any 2012 per tal de rescatar al sistema financer, participaran les pròpies institucions financeres, una cop que s'hagin recapitalitzat i hagin rebut altres ajudes per garantir la seva estabilitat. Aquestes institucions financeres han de ser les que, en última instància, saldin aquests préstecs amb la Unió Europea, préstecs avançats fins al moment pels contribuents espanyols.

La reestructuració d'aquest deute se centrarà no tant en una reducció dels terminis d’amortització o dels tipus d’interès acordats, sinó en una redefinició dels pagadors últims de la factura. Tal com s’assenyala a l’apartat de fiscalitat, les entitats financeres suportaran un "impost de solidaritat" transitori per canalitzar la devolució dels fons prestats.