Programa PODEMOS

Reestructuració del deute hipotecari de les llars

Duem a terme la reestructuració del deute hipotecari de les llars mitjançant una reducció en el valor nominal de les hipoteques de primer habitatge en el cas de les famílies que compleixin certs criteris socials, com el fet que tots els seus membres estiguin en atur i no comptin amb cap ingrés o que presentin ingressos inferiors a tres vegades d’indicador Públic de Renda d’efectes Múltiples (IPREM). Impulsarem aquesta reestructuració amb un veritable règim de segona oportunitat per a persones físiques i jurídiques que realment les alliberi dels deutes passats una vegada que la situació de fallida sigui efectiva. Per aconseguir-ho, implantarem un procés simplificat de reestructuració i cancel·lació de deutes, com a procediment senzill i accessible, que constarà de dues fases:

Es cancel·laran els deutes derivats dels procediments d'execució anteriors. Els deutes que podran incloure's en aquest procediment seran tant crèdits privats com a públics (amb la Seguretat Social i amb Hisenda); i aquest procediment serà vàlid també per a autònoms i per a petites empreses. A partir del que hem esmentat anteriorment, es regularà la dació en pagament retroactiva, per la qual cosa es cancel·laran els deutes hipotecaris vius d'aquelles persones que hagin perdut el seu habitatge davant la impossibilitat de seguir pagant els préstecs.