Programa PODEMOS

Sancions reals i efectives als qui incompleixin la llei de morositat

Interposarem sancions reals i efectives als qui incompleixin la Llei de Morositat, que fixen en trenta dies el termini màxim perquè les administracions paguin als seus proveïdors i, en el cas del sector privat, un termini màxim de seixanta dies. En les licitacions públiques serà necessari justificar el compliment d'aquests pagaments amb les empreses subcontractades.