Programa PODEMOS

Quotes justes per als autònoms

Establirem quotes a la Seguretat Social percentuals i progressives en funció del rendiment net per als autònoms que facturin per sobre del salari mínim interprofessional. Estudiarem l'equiparació de les prestacions del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al Règim General de la Seguretat Social. Possibilitarem el pagament trimestral, en lloc de mensual, de les cotitzacions i solament des de l'inici de l'activitat. També informatitzarem i simplificarem els tràmits. Analitzarem, igualment, la possibilitat de desenvolupar un règim de cotitzacions a temps parcial, de manera que es pugui estar ocupat per compte propi a mitja jornada.