Programa PODEMOS

Estudi del desenvolupament de la figura de l'autònom de responsabilitat limitada

Estudiarem el desenvolupament de la figura de l'autònom de responsabilitat limitada, de manera que tots els autònoms responguin als possibles deutes únicament amb els béns professionals que ells decideixin associar a la seva activitat i no amb tot el seu patrimoni (com està passant fins ara).