Programa PODEMOS

Modificació del marc regulador per tal que totes les fonts d’energia puguin rebre una retribució raonable basada en les despeses reals de producció

Modificarem el marc regulador per tal que totes les fonts d’energia puguin rebre una retribució raonable basada en les despeses reals de producció. Aquesta retribució proporcionarà avantatges comparatius a les fonts de menor impacte ambiental. A més, el nou marc acabarà amb els beneficis injustificats de les centrals nuclears i hidroelèctriques.