Programa PODEMOS

Introducció del criteri de l'IVA de caixa com a universal i obligatori

Introduirem el criteri de l'IVA atès que, tal com està plantejat actualment, l'IVA de caixa no és útil per a les pimes, ja que les grans empreses rebutgen les pimes que ho utilitzen per poder decidir l'IVA abans de pagar les factures. L'única forma que resulti efectiu és fer-ho obligatori per a totes les empreses.