Programa PODEMOS

Foment de l'economia social

Inclourem en un pla d'ajudes els projectes cooperatius que compleixin amb els requisits d'igualtat, de sostenibilitat i d’innovació, i promourem la creació d'un servei públic d'assessoria per a les empreses cooperatives. Reformarem la Llei de Cooperatives perquè sigui suficientment flexible, eliminant barreres administratives i inclourem figures com les cooperatives d'impuls empresarial i les cooperatives de servei públic. Afavorirem els processos de transformació d'empreses en crisi en cooperativa i societats laborals mitjançant un assessorament estratègic i tècnic, així com mitjançant la possibilitat que els treballadors puguin capitalitzar el pagament únic de la prestació per desocupació sense la necessitat d'abandonar la producció en l’empresa.