Programa PODEMOS

Suport a l'economia col·laborativa

Aprovarem una llei integral i transversal que reguli i posi en equilibri els interessos de totes les parts implicades, els seus drets i les seves obligacions (especialment en matèria fiscal i de Seguretat Social). De la mateixa manera, analitzarem la possibilitat de reconèixer alternatives monetàries (algunes ja existents) que puguin ser utilitzades localment en les transaccions efectuades per particulars en l'àmbit de l'economia col·laborativa.