Programa PODEMOS

Foment de l’emprenedoria en sectors innovadors

Recolzarem i impulsarem l’emprenedoria en sectors innovadors, particularment en l'economia digital, mitjançant l'impuls de hubs (petits centres de negoci) i clústers d'innovació. Afavorirem l’accés a espais de treball i de cowowrking (treball col·laboratiu) a les “incubadores” d'emprenedors i empreses start-up, fins a aconseguir crear una xarxa d'espais de col·laboració que permetin a petits emprenedors la mutualització de recursos, oferir serveis compartits i facilitar la innovació de forma descentralitzada, perquè la ciutadania i el teixit productiu es beneficiïn d'això. Impulsarem els fons públics d'inversió en aquests sectors i la col·laboració pública i privada per produir aplicacions digitals d'interès general. D'altra banda, regularem l'economia col·laborativa per dotar-la d'un marc legal clar i, així mateix, fomentarem la incorporació de serveis de l'economia digital i col·laborativa per part de les administracions (sharing).