Programa PODEMOS

Modificació del calendari de reducció del dèficit públic

Modificarem el calendari actual de reducció del dèficit públic amb una ampliació del termini, per fer compatible el principi d'estabilitat pressupostària amb els objectius de reducció de la desocupació, d'atenció a les necessitats socials i de modernització econòmica.