Programa PODEMOS

Abandó de la política de devaluació salarial com a via per promoure una millora de la competitivitat

Abandonarem la política de devaluació salarial com a via per promoure una millora de la competitivitat pels seus efectes socials i econòmics negatius. Per a això, derogarem les dues últimes reformes laborals i adoptarem mesures que afavoreixin un creixement suficient dels salaris i la recuperació de la seva capacitat adquisitiva. També reforçarem el paper de la negociació col·lectiva mitjançant la derogació de les mesures incloses en l'última reforma laboral, incrementarem el salari mínim i acabarem amb les retallades salarials en el sector públic.