Programa PODEMOS

Impuls d'una reforma substancial del Pacte d'Estabilitat i Creixement i del Pacte Fiscal

Impulsarem una reforma en profunditat del Pacte d'Estabilitat i Creixement, pel que eliminarem l'objectiu d'equilibri pressupostari estructural i flexibilitzarem els objectes de deute i dèficit, amb la finalitat de que s'adaptin millor a les necessitats de cada país.

Engegarem una autèntica política fiscal europea: un pressupost comú amb un pes significatiu, un mecanisme de transferència de recursos entre països en funció de les seves situació cíclica, l'emissió d’eurobons i un major grau d'harmonització en alguns impostos, en particular el de societats.