Programa PODEMOS

Garantia d'un nivell adequat d'inversió pública

Garantirem un nivell adequat d'inversió pública en l'àmbit nacional (amb la introducció d'una "regla d'or" que no inclogui aquesta inversió en el còmput del dèficit) i en l'àmbit europeu (per a això caldrà incrementar la quantia del Fons per a Inversions Estratègiques fins a un 5% del pressupost de la Unió Europea, des del 1% actual).