Programa PODEMOS

Impuls d'una reforma de les institucions europees que democratitzi la presa de decisions polítiques i econòmiques en l’eurozona

Impulsarem una reforma de les institucions europees que democratitzi la presa de decisions polítiques i econòmiques en l'eurozona. El govern econòmic de l'eurozona- l’Eurogrup - és una entitat que no està obligada a rendir comptes davant cap institució directament triada pels ciutadans, ni tan sols davant el Parlament Europeu, per la qual cosa recolzarem la creació d'una cambra parlamentària de l'eurozona, formada per representants dels diferents parlaments nacionals d'acord amb criteris poblacionals i territorials i, a diferència del Parlament Europeu, amb veritable capacitat legislativa i de control polític.