Programa PODEMOS

Convocatòria d'una conferència europea de deute per discutir la reestructuració coordinada dels deutes públics en el marc de la zona euro

Proposarem una modificació en els terminis de venciment dels deutes europeus en circulació, mitjançant un bescanvi de bons que faciliti que els vells títols siguin substituïts per nous títols que es mantinguin a perpetuïtat. El BCE seria la institució que hauria d'adquirir, al valor nominal, al 0% d'interès i amb l'objectiu de mantenir-los a perpetuïtat en el seu balanç. El BCE hauria de reestructurar els deutes públics de les economies de la zona euro que excedeixin del 60% del PIB.