Programa PODEMOS

Adopció de forma immediata d'un pla de xoc per eradicar la pobresa i l'exclusió infantil en tot el territori europeu

Adoptarem de forma immediata un pla de xoc per eradicar la pobresa i l'exclusió infantil en tot el territori europeu, amb l'aplicació estricta de la Carta Social Europea, i amb un programa comunitari d'habitatge social que inclogui la prohibició dels desnonaments de primer habitatge al territori comunitari, una carta sanitària europea que garanteixi el dret a la sanitat pública per a tothom al territori de la Unió Europea, i la potenciació de l'espai europeu d'educació i de cultura.