Programa PODEMOS

Protagonisme de les energies renovables en la planificació del sistema elèctric

Situarem les energies renovables com el pilar central de la planificació del sistema elèctric. Mentre sigui necessari, la resta de tecnologies funcionaran com a suport de les anteriors. En aquest sentit:

L’abandonament progressiu de fonts d’energia vinculades a les centrals de cicle combinat, nuclears o de carbó, s’efectuaran en el marc d’una transició justa per als treballadors d’aquestes indústries, de forma que es pugui garantir la seva progressiva recol·locació en sectors nets en igualtat de condicions.