Programa PODEMOS

Ple compliment de la normativa laboral

Assegurarem el ple compliment de la normativa laboral i reduirem el frau en la contractació, principalment dels contractes temporals, mitjançant una major dotació de mitjans a la inspecció de treball i un major nivell d'implicació per part de la representació dels treballadors.