Programa PODEMOS

Impuls d'una regulació de les hores extraordinàries per evitar que es converteixin en un instrument de distribució irregular de la jornada

Impulsarem una regulació de les hores extraordinàries per evitar que es converteixin en un instrument de distribució irregular de la jornada i en una prolongació fraudulenta de la jornada de treball. Aquesta regulació tindrà com a objectius: