Programa PODEMOS

Impuls dels mecanismes de flexibilitat interna a les empreses

Impulsarem els mecanismes de flexibilitat interna a les empreses davant els canvis en la demanda i en el nivell d’activitat econòmica, per tal d’evitar tant la desocupació com els ajusts a través del salari.

De la mateixa manera, impulsarem legalment els mecanismes de flexibilitat interna (ja existents, però poc emprats) a través de la reducció de la jornada laboral. I per a que aquesta reducció de la jornada laboral no es tradueixi en una caiguda salarial paral·lela, enfortirem un mecanisme d’ajust que sigui similar al model alemany, en la qual la pèrdua de jornada laboral es veu compensada en termes salarials per l’Estat.