Programa PODEMOS

Fin da precariedade do profesorado universitario

A redución da taxa de reposición (primeiro ao 10% e despois ao 50%) supuxo un golpe decisivo á calidade do ensino universitario. Para resolver a dramática situación actual, recuperaremos o profesorado suficiente e acabaremos coa precarización para que non se resinta a calidade educativa: