Programa PODEMOS

Medidas urxentes contra a pobreza infantil e a exclusión social

Desenvolveremos un Pacto de Estado pola Infancia que blinde os dereitos da infancia e a adolescencia para garantir a igualdade de oportunidades entre nenas, nenos e adolescentes (dada a súa condición de vulnerabilidade) e reducir a pobreza infantil. Este pacto comportará as medidas seguintes: