Programa PODEMOS

Plan Estratéxico para o Deporte Adaptado

Asentaremos o Plan Estratéxico para o Deporte Adaptado sobre tres piares fundamentais: