Programa PODEMOS

Un centro de servizos sociais por cada vinte mil habitantes

Garantiremos a prestación de servizos sociais públicos de proximidade para toda a cidadanía. Toda a cidadanía terá acceso universal e gratuíto a un centro de servizos sociais composto por un traballador ou unha traballadora social un educador ou unha educadora social e un psicólogo ou unha psicóloga. Promoveremos a xestión municipal dos equipos de servizos sociais.