Programa PODEMOS

Aumento e axilización das prestacións por material ortoprotésico

Unha boa parte das persoas en situación de dependencia ou con algunha diversidade funcional precisa custosos materiais ortoprotésicos (como cadeiras de rodas, corsés ou implantes cocleares) para poder aumentar a súa funcionalidade e levar unha vida máis plena. Propomos reformar o sistema de subvencións a partir das seguintes medidas: