Programa PODEMOS

Recoñecemento constitucional das linguas de signos españolas como linguas cooficiais

Proñemos reformar o artigo 3 da Constitución e facer un recoñecemento explícito das linguas de signos españolas como linguas oficiais do Estado.