Programa PODEMOS

Plan Estratéxico para a Conciliación da Vida Laboral e Familiar

Elaboraremos un plan Estratéxico para a Conciliación da Vida Laboral e Familiar que incorpore todos os actores implicados e avalíe as políticas públicas implantadas neste ámbito durante os últimos dez anos. Este plan estratéxico terá como obxectivo fundamental favorecer a crianza e a atención de nenos, nenas, adolescentes e adultos dependentes no ámbito familiar.