Programa PODEMOS

Transparencia e control democrático para Defensa

Evitaremos as «portas xiratorias» ao regular as relaciones entre o Ministerio de Defensa e a industria de defensa para facelas plenamente transparentes; e se auditaran, revisarán e renegociarán as adquisicións cos contratistas para facer viable o orzamento do Ministerio de Defensa. Así mesmo, e en consonancia co anterior, constituirase un grupo de expertos (xunto ao que poderá participar a sociedade civil) co fin de presentar propostas para estudar un deseño das Forzas Armadas máis acorde ás necesidades de España.