Programa PODEMOS

Persoal civil a cargo das tarefas administrativas nas Forzas Armadas

Reorganizaremos o persoal para que sexa persoal civil administrativo quen desempeñe servizos burocráticos nas Forzas Armadas. Poñeremos fin aos servizos que non son propios do corpo: carpinteiros, albaneis, xardineiros, mecánicos, etcétera.