Programa PODEMOS

Liberdade de sindicación para os membros da Garda Civil

Recoñeceremos a liberdade de sindicación dentro da Garda Civil e defenderemos que non se aplique o Código Penal Militar aos membros deste corpo, para garantir así os seus dereitos fundamentais e as súas liberdades públicas.