Programa PODEMOS

Anulación do Concordato

Anularémolo Concordato de 1953 e os cinco acordos concordatorios que firmou o Estado español coa Santa Sede en 1976 e 1979, así como os asinados con outras confesións relixiosas. E promoveremos ou levaremos a cabo outras medidas como: