Programa PODEMOS

Nova Lei de Liberdade de Conciencia

Cambiarémola actual Lei de Liberdade Relixiosa, do 5 de xullo de 1980, por unha Lei de Liberdade de Conciencia, que garanta a laicidade do Estado e a súa neutralidade fronte a tódalas confesións relixiosas.