Programa PODEMOS

Eliminación das cláusulas abusivas

Promoveremos a eliminación automática e incondicional por parte das entidades bancarias – e sen previa petición do titular – das cláusulas consideradas abusivas polos tribunais, baixo apercibimento de sanción en caso de non facelo.